Gramy z pasją...
Wszystkie utwory są nagraniami niestudyjnymi i zostały nagrane "na żywo" na próbie zespołu.
Copyright © 2009 M.M.